Heraklion (HER) - Departures


Greece » Heraklion Airport » Departures
Flight Departure Arrival Day
A3464 17:00 18:35 We, Fr, Sa

Flight Departure Arrival Day
A34298 22:30 01:43 Mo, We, Sa

Flight Departure Arrival Day
TB2351 20:25 22:55 Mo
Flight Departure Arrival Day
TB2252 11:45 23:20 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
SN3258 20:50 23:25 Su
SN3256 11:20 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SN1096 21:10 23:45 Sa
TB2254 20:55 23:30 Fr
Liege
Flight Departure Arrival Day
X376 22:55 01:13 We, Sa
OR1076 22:55 01:20 We, Sa
OR1072 23:40 02:10 Mo, Fr, Sa
EB1072 23:40 02:10 Mo
X31072 23:40 02:10 Mo, Fr, Sa
OR1074 13:00 15:25 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
X31072 23:40 13:05 Mo, Th, Fr, Sa
JAF2252 20:40 14:55 Mo
JAF2281 11:50 16:25 Fr
X32281 20:55 01:30 We
TB2281 20:55 01:30 We, Fr

Sofia
Flight Departure Arrival Day
W29578 05:20 07:30 Sa
0B6912 05:20 07:30 Sa

Flight Departure Arrival Day
SK7598 22:40 01:15 Su
D83367 04:40 07:05 Mo, Fr
SK2994 22:35 01:10 Mo
SK7438 20:15 22:50 We
DK1177 22:30 01:00 Fr

Flight Departure Arrival Day
W2312 22:20 02:35 Su

Flight Departure Arrival Day
AY1872 12:05 15:55 Fr
AY1882 21:35 01:25 Mo

Flight Departure Arrival Day
U21256 20:35 22:50 Mo, Fr
Flight Departure Arrival Day
A3418 07:40 10:20 Fr
V75046 07:40 10:20 Fr
U24482 19:25 22:15 Th
Lille
Flight Departure Arrival Day
A34224 17:00 19:45 Mo
GQ980 10:00 12:35 Mo
V72015 22:45 01:25 Su
TB5162 20:50 23:30 Fr
GQ2702 16:30 19:05 Fr, Sa
Lyon
Flight Departure Arrival Day
VOE2827 23:59 02:15 Su, Fr
A3416 07:40 17:05 Mo, Tu, Fr
V72827 23:59 02:15 Su, We, Fr, Sa
GQ960 13:50 16:05 Su, We
TO3705 20:45 23:00 Tu, Th, Fr, Sa
QS3473 10:25 12:45 Tu
Flight Departure Arrival Day
AF1895 19:50 21:50 Mo, We, Fr
VOE2305 23:59 02:20 Su, We
GQ990 06:35 08:40 Su, We
V72305 23:59 02:20 Su, We, Sa
A3424 07:50 09:55 Tu, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
TO3717 20:25 23:20 Su, Tu, Th, Fr, Sa
V72285 20:30 23:30 Su, Th
A3466 07:25 10:20 Tu, Fr
GQ970 07:00 09:50 Th
QS3481 10:25 13:25 Fr
Nice
Flight Departure Arrival Day
AF1899 13:40 15:40 Su, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
A3452 07:05 09:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CX261 08:00 07:55 We
GQ950 06:45 09:25 Su, Fr, Sa
AF1447 13:20 16:05 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
VOE5050 07:05 09:50 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
A3450 11:45 14:35 Su
AF1003 17:35 22:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
U23930 11:25 14:10 Mo, We, Th
U24098 18:20 21:05 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
TO3501 14:20 15:35 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TO3507 18:55 21:40 Su, Tu
TO3503 17:50 16:25 Su, Mo, Fr, Sa
TO3509 19:50 22:35 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TO3631 05:35 10:05 Su, Fr, Sa
TO3505 19:10 21:55 Tu
HV3631 07:00 09:45 Th, Fr
HV3501 12:05 14:05 Th
HV3509 19:55 21:45 Th
Flight Departure Arrival Day
VOE2869 23:59 01:35 Su
V72869 23:59 02:30 Su
A3428 07:00 09:30 Fr

Flight Departure Arrival Day
OA496 06:25 07:40 Fr
Flight Departure Arrival Day
GQ215 18:10 18:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3301 06:25 07:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
GQ211 08:50 08:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3303 08:25 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3307 11:35 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3315 14:45 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VOE4255 10:10 16:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3319 17:55 18:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3321 21:05 21:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
GQ217 21:40 23:10 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
A3329 00:25 01:15 Tu
EY43 12:35 13:40 Th
GQ213 12:15 11:45 Fr
OA6319 17:55 18:45 Th
V74255 18:25 19:10 Th
OA6321 21:05 21:55 Th
OA6301 06:25 07:15 Fr
OA6303 08:25 09:15 Fr
Flight Departure Arrival Day
JAF2281 11:50 12:50 Fr
TB2281 11:50 12:50 Fr
Flight Departure Arrival Day
GQ100 07:00 08:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
OA575 21:00 20:35 Mo, Th, Fr
GQ561 19:50 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A37575 21:00 20:35 Mo, Th, Fr
A37571 08:50 10:05 Tu, Sa
OA571 08:50 10:05 Tu, Fr, Sa
FR2116 00:05 01:30 Sa
GQ563 07:00 08:15 Fr
Flight Departure Arrival Day
GQ190 05:00 05:50 Th

Flight Departure Arrival Day
LS1366 00:40 03:05 Tu
LS1242 22:45 15:20 We, Th, Fr
TOM7451 00:00 02:05 Fr
Flight Departure Arrival Day
LS1832 20:25 22:40 We, Fr, Sa
X36203 19:35 21:45 We
U26288 22:20 00:30 Th
X36453 21:55 00:05 Fr
Flight Departure Arrival Day
X37717 20:15 22:25 Mo
LS626 22:35 01:05 We, Sa
TOM7717 22:00 02:50 Mo
BY7717 22:00 00:10 Mo, Tu
X37443 00:20 02:30 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
TOM6265 22:15 00:30 We
Flight Departure Arrival Day
LS210 19:35 22:05 Fr
LS444 13:00 15:30 Tu, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
BA2561 14:40 16:35 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
TOM4707 14:05 16:05 Mo
TOM4201 14:25 16:30 We
TOM4583 21:35 23:50 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
U22352 21:30 23:35 Su, Mo, Tu, We, Th
Flight Departure Arrival Day
LS1470 22:35 00:45 Su, We, Fr, Sa
LS1578 12:50 20:30 We, Fr
TOM5769 23:40 01:50 Mo
BY5769 23:40 01:50 Mo
X35769 23:40 01:50 Mo
LS1454 00:30 02:40 Tu
Flight Departure Arrival Day
LS912 23:25 02:45 Th, Fr
LS906 23:15 01:45 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
U21940 21:45 00:05 Su, We
U21938 23:05 01:20 Sa
TOM2571 01:55 04:10 Su, Sa
TOM2723 22:35 00:50 Mo
TOM2547 21:05 23:20 Fr, Sa
TOM2457 22:15 00:30 Fr
Flight Departure Arrival Day
LS514 23:55 15:30 Tu, We, Sa
TOM1591 23:40 02:05 Sa
Flight Departure Arrival Day
TOM5227 20:30 22:25 We
Flight Departure Arrival Day
TOM3521 00:40 03:00 Su, Sa
BY3521 00:40 03:00 Su, Sa
X3521 00:40 02:43 Su, Sa
TOM3217 22:20 00:40 We
X33217 22:20 00:40 We
Flight Departure Arrival Day
BA2553 18:20 16:10 Su, We, Th, Fr, Sa
CX7214 09:00 14:15 Su
BA2539 15:50 17:50 Su
BA2555 16:45 19:00 Su

Flight Departure Arrival Day
HV6620 21:40 00:30 Su, We
DL7488 11:40 14:25 Su, Mo, Th, Fr, Sa
GQ8250 08:00 10:50 Fr
CND718 12:25 00:00 Mo
OR1072 23:40 02:35 Mo, Fr, Sa
HV6876 21:50 00:40 We, Fr, Sa
KL2764 21:40 00:30 Su, Tu, Th, Sa
CND618 01:10 04:05 Su, Mo
HV5724 21:40 00:30 Th, Fr, Sa
HV6872 11:40 14:30 Su
HV5920 21:40 00:30 Mo
KL2570 21:40 00:30 Mo
CND112 23:00 15:20 Tu
KL2520 10:35 13:20 Mo, We
HV6878 20:35 23:25 Tu
OR1074 21:55 01:05 Tu, Fr, Sa
KL2763 21:10 00:05 Tu, Th
HV6874 21:10 00:05 Tu, Th
CND216 19:15 01:05 We
CND312 12:35 15:35 Th
OR1076 22:55 02:05 We
CND512 11:15 15:30 Fr, Sa
HV1844 21:05 23:45 Fr
Flight Departure Arrival Day
HV5910 11:45 15:10 Su, Mo
HV5908 12:40 15:10 Tu, We, Fr
Flight Departure Arrival Day
HV5366 19:25 22:05 Mo, Fr
OR1090 19:15 22:20 Th
HV5368 19:55 22:35 Fr

Flight Departure Arrival Day
TOM1239 21:30 00:15 We

Flight Departure Arrival Day
W68200 00:45 01:25 Su, Mo, We, Th
Flight Departure Arrival Day
NO7227 00:05 01:50 Tu
FR320 15:45 11/07/2022 17:30 Tu
Flight Departure Arrival Day
U22964 23:25 23:20 Su, Mo, Tu, Th, Fr
NO6047 01:50 03:50 Su
W65572 22:05 00:05 Tu, Th, Sa
NO3179 21:30 23:15 Th
Flight Departure Arrival Day
VOE1731 21:40 22:50 We, Th, Fr
A33652 21:40 22:50 We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW8679 11:25 20:20 Mo
Flight Departure Arrival Day
NO6175 18:20 19:45 Su
W68256 17:40 01:05 Su, Fr, Sa
VY6265 04:35 05:55 Su, Sa
AZ737 18:40 20:00 Su
Flight Departure Arrival Day
V71433 23:50 01:25 Tu, Th
VOE1433 23:50 01:25 Tu, We, Th
Flight Departure Arrival Day
NO6065 00:20 01:50 Mo

Flight Departure Arrival Day
KC576 15:35 00:30 Su, Tu, Fr

Riga
Flight Departure Arrival Day
BT636 17:15 15:20 Su

Flight Departure Arrival Day
LG886 20:10 22:30 Mo, Fr, Sa
LG884 19:25 21:45 Tu

Flight Departure Arrival Day
LS322 22:55 01:35 Tu

Flight Departure Arrival Day
DY1889 20:25 23:30 We

Flight Departure Arrival Day
EW5641 10:20 12:10 Fr
Flight Departure Arrival Day
EW4385 10:15 19:20 Mo, Fr
Flight Departure Arrival Day
OS9004 19:50 21:20 Su
OS9002 21:35 23:05 Th, Fr, Sa
FR7392 15:55 17:25 Fr

Flight Departure Arrival Day
GQ3724 09:30 11:45 Mo
W61798 10:30 13:00 Tu, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LO6166 23:20 00:35 Mo
LO6144 16:15 14:30 Th
Flight Departure Arrival Day
W65022 09:45 23:45 Su
Flight Departure Arrival Day
3Z7453 07:55 10:00 Mo
QS7453 07:55 10:00 Mo
Flight Departure Arrival Day
GQ3722 18:55 20:30 Mo
Flight Departure Arrival Day
W61546 16:35 18:30 Mo, Fr
LO6142 18:10 23:25 Th

Flight Departure Arrival Day
0B1912 01:05 03:20 Su
A2107 21:00 04:40 Th
Flight Departure Arrival Day
W29552 17:55 04:50 We
0B3912 18:15 04:50 We
Iasi
Flight Departure Arrival Day
0B6912 05:20 07:30 Sa
W29578 05:20 07:30 Sa
Flight Departure Arrival Day
A24303 19:20 21:20 Fr

Flight Departure Arrival Day
LS714 22:55 01:35 Tu, Fr
Flight Departure Arrival Day
LS194 23:10 01:55 Mo, Th, Fr

Flight Departure Arrival Day
SK7898 22:00 00:55 Tu, Fr, Sa

Bern
Flight Departure Arrival Day
2L303 20:10 22:15 Su
Flight Departure Arrival Day
LX349 20:55 20:28 Su, Mo
LX2351 14:55 15:22 Su, Mo, We, Th, Fr
LX2349 04:05 Su
GQ1960 15:50 18:00 Su
Flight Departure Arrival Day
LX8351 12:05 22:45 Su, Mo
A3448 15:10 19:05 Su, We, Fr, Sa
EDW349 20:55 22:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX8349 20:55 22:55 Su, Mo, Tu, We, Th
EDW351 12:05 22:45 Su, Mo
GM801 20:15 22:25 Su, Th, Fr, Sa
DE1235 10:45 13:15 Th
2L5301 19:40 21:50 Tu
WK349 11:05 13:05 Th

Flight Departure Arrival Day
W64004 17:15 17:50 Mo, Fr
JU9151 09:20 08:20 We
A3484 17:05 17:50 We, Fr, Sa

Flight Departure Arrival Day
ED3031 16:50 HERAKLION Tu, Th
QS1505 09:25 HERAKLION Th
QS1507 15:05 HERAKLION Th
A34298 22:30 HERAKLION We
Flight Departure Arrival Day
QS1603 08:25 09:50 Th

Flight Departure Arrival Day
C3162 09:35 11:00 Sa

Flight Departure Arrival Day
VY2351 04:45 07:05 Tu, Sa
Flight Departure Arrival Day
IB3787 04:45 07:40 Su, Mo, Tu
I23787 04:45 07:40 Su, Mo, Tu
IB3363 04:55 08:00 Su, Sa
IB3347 22:05 01:10 Tu, Th, Fr

Brno
Flight Departure Arrival Day
QS1405 09:15 11:00 Su
Flight Departure Arrival Day
QS1303 16:40 19:20 Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
QS1105 16:35 18:30 Su, Mo, Th
QS1103 09:30 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW4223 10:40 12:40 Mo, We, Fr
QS2249 16:35 18:30 Mo
QS2251 01:10 01:50 Tu
QS2241 16:35 18:30 Fr
QS1107 08:35 01:50 Sa
QS2243 00:50 01:50 Sa

Flight Departure Arrival Day
7O5037 21:30 22:55 Mo

Flight Departure Arrival Day
SDR4587 20:10 22:55 Su
SDR4489 20:10 22:55 Mo
Flight Departure Arrival Day
DE1617 20:20 13:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3438 08:10 10:35 Su, Mo, Th, Fr, Sa
X34105 20:15 13:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9671 19:40 15:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1795 11:25 13:55 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
X34203 09:15 12:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1663 19:55 19:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP7414 15:20 18:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH5913 15:20 18:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3430 15:20 18:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1297 17:05 19:25 Su
A31826 17:05 19:25 Su
AC9647 17:05 19:25 Su
Flight Departure Arrival Day
DE1687 20:15 23:45 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
EW7675 11:25 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7677 18:55 22:25 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
X34107 22:45 01:15 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
EW677 10:50 12:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
CX669 20:55 02:15 Su
EW679 17:50 20:15 Fr
CX129 21:25 01:50 Tu
CX229 23:55 02:15 We
CX559 23:55 02:15 Sa
Flight Departure Arrival Day
X34283 18:35 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3432 07:50 20:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1759 13:25 21:00 Su
DE1601 17:35 22:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2713 12:25 14:20 Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
CX138 22:10 00:40 Tu
CX339 22:00 00:30 Th
CX579 22:10 00:40 Sa
Flight Departure Arrival Day
6Y4273 13:40 10:30 We, Th, Fr
CX561 07:30 01:40 Su
CX258 23:40 01:40 We
CX469 23:50 23:50 Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
X34105 20:15 00:45 Su
EW2673 21:20 00:30 Su
Flight Departure Arrival Day
DE1647 10:15 21:20 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
EW2673 21:20 23:25 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
A3426 16:30 18:30 Su, Mo, Th
X34715 11:50 14:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
X34707 14:05 22:05 Mo

See also: Heraklion Airport - Arrivals
* Updated: 12.08.2022
** We don't guarantee the accuracy of flights information available from the service.