Munich (MUC) - Arrivals


Germany » Munich Airport » Arrivals
Airports in Albania
Tirana
Flight Departure Arrival Day
LH1715 06:20 08:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1713 11:50 20:15 Tu, We, Th, Fr, Sa
X32197 11:05 17:40 We

Airports in Belgium
Flight Departure Arrival Day
SN2647 19:00 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2283 08:50 10:05 Tu, We, Th, Fr, Sa
SN2641 06:55 08:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2291 20:45 22:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2289 16:30 17:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SN2645 13:45 15:05 Mo, Tu, We, Th, Fr
SN2643 09:35 10:55 Tu, We, Th, Fr

Airports in Bulgaria
Sofia
Flight Departure Arrival Day
LH1703 12:55 13:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1705 19:20 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Denmark
Flight Departure Arrival Day
LH2435 13:10 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
D83308 16:05 17:40 Su
LH2441 12:50 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2443 19:30 21:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK2657 16:05 15:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2447 06:10 07:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2439 08:50 10:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK661 07:25 09:00 Fr, Sa
LH2445 21:10 22:45 Mo, Tu, We, Th, Fr

Airports in Estonia
Flight Departure Arrival Day
LH2405 12:55 14:20 Mo

Airports in Finland
Flight Departure Arrival Day
AY1405 15:15 17:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2461 11:50 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AY1401 08:15 10:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2465 18:40 21:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2467 05:10 07:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
BT517 05:00 07:35 Mo, We, Fr

Airports in France
Lyon
Flight Departure Arrival Day
LH2247 09:30 10:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2249 12:35 14:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2253 20:00 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2265 17:45 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2263 13:40 15:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2261 07:55 09:30 Su
LH2267 06:00 07:35 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Nice
Flight Departure Arrival Day
LH2275 18:00 19:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2271 08:55 10:15 Su, Sa
LH2273 13:25 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2277 06:00 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2229 12:10 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2233 17:55 19:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2239 06:45 08:15 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1822 15:40 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1122 20:55 22:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2227 09:00 09:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1622 13:05 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1022 18:10 19:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1722 10:45 12:15 We, Th, Fr
AF1422 08:00 09:30 Tu, We, Th, Fr
LH2231 14:35 16:05 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LH2213 09:35 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8363 19:15 20:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2215 19:15 20:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
AF1122 23:10 22:35 Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2217 07:50 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2219 13:30 15:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2223 06:15 08:00 Tu, We, Th, Fr

Airports in Georgia
Flight Departure Arrival Day
LH2559 05:10 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Greece
Athens
Flight Departure Arrival Day
LH1753 15:25 17:00 Su, Mo, We, Fr, Sa
LH1755 19:25 21:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3806 15:50 17:30 Su, Mo, Th, Fr
LH1757 06:00 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3802 08:35 10:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
GQ870 10:20 11:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1751 12:55 14:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Chania
Flight Departure Arrival Day
DE1599 10:40 13:35 Sa
Flight Departure Arrival Day
A3432 07:50 20:35 Su, Th
X34283 18:35 12:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE1601 10:35 12:25 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
LH1759 13:25 21:00 Su, Tu, Th, Fr, Sa
XQ986 09:35 06:05 Mo, Fr
Flight Departure Arrival Day
A3404 16:55 18:20 Su
Kavala
Flight Departure Arrival Day
DE1745 09:55 12:25 Mo
Rhodes
Flight Departure Arrival Day
X34293 19:55 12:55 Th
Flight Departure Arrival Day
A3500 08:10 09:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3502 18:00 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1775 16:15 12:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Great Britain
Flight Departure Arrival Day
LH2511 17:45 20:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2509 11:00 13:50 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EZY8639 13:25 16:15 Su
EZY8641 18:15 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
EZY8637 06:20 09:10 Mo, Tu, Th, Fr, Sa
EZY6495 06:20 09:10 We
Flight Departure Arrival Day
LH2501 10:45 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2503 17:45 20:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DE9275 03:00 06:05 We
Flight Departure Arrival Day
LH2485 07:25 10:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2483 06:55 09:45 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2471 09:00 11:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA958 20:30 23:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2475 13:35 16:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2473 10:50 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2477 16:25 19:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA952 12:45 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2479 17:50 20:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA950 09:00 11:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2487 19:10 22:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2481 20:25 23:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA954 16:25 19:50 Mo, Tu, We, Th
BA948 07:20 09:55 Mo, Tu, We, Th, Fr
BA960 14:40 18:10 Tu, We, Th, Fr

Airports in Holland
Flight Departure Arrival Day
KL1799 18:45 20:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1797 15:35 17:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1791 07:15 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2303 11:10 12:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1795 12:05 13:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2307 17:15 18:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2301 08:50 10:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2305 15:35 17:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH999 19:35 05:10 We
KL1801 21:00 22:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1793 09:35 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2309 21:15 22:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
LH2311 07:20 08:30 Tu, We, Th, Fr

Airports in Ireland
Dublin
Flight Departure Arrival Day
LH2519 17:40 21:00 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
LH2517 10:40 13:55 Su, Mo, Tu, Th, Sa
EI352 07:10 10:45 Mo, We, Th, Fr
EI356 16:25 19:55 Mo

Airports in Iceland
Flight Departure Arrival Day
FI532 07:20 13:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2469 14/5 01:05 06:50 Su, Th, Fr, Sa

Airports in Italy
Ancona
Flight Departure Arrival Day
LH1897 16:35 17:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Bari
Flight Departure Arrival Day
EN8219 13:05 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8221 18:10 19:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
EN8245 06:05 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8241 13:25 14:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8239 09:55 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1919 18:30 20:20 Su, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1907 11:55 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1909 18:40 18:00 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
Genoa
Flight Departure Arrival Day
EN8295 13:25 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
DE1811 20:45 22:20 Su, We
LH1911 17:25 19:05 Su, Mo, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1871 19:00 20:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1867 10:50 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1873 08:00 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1869 15:50 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AZ432 08:25 10:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1875 12:55 14:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Turin
Flight Departure Arrival Day
EN8251 08:30 09:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8257 17:10 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8259 06:25 07:35 Tu, We, Th, Fr
Venice
Flight Departure Arrival Day
EN8201 09:20 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8205 16:55 17:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8199 06:30 07:30 Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8237 20:15 21:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Verona
Flight Departure Arrival Day
EN8211 15:15 16:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8207 06:30 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Croatia
Flight Departure Arrival Day
LH1711 16:45 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1709 12:05 13:15 Su, Sa
OU4432 19:35 19:30 Mo, Tu
Split
Flight Departure Arrival Day
OU4438 07:55 09:35 Su, Tu, We, Th, Sa
LH1717 16:55 18:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Zagreb
Flight Departure Arrival Day
OU436 18:45 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OU4436 06:50 08:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1727 13:40 14:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Latvia
Riga
Flight Departure Arrival Day
BT221 07:10 08:20 Tu, We, Th, Fr, Sa
BT223 17:35 18:45 Mo, Tu, We, Th, Fr

Airports in Lithuania
Flight Departure Arrival Day
BT925 18:00 19:05 Su, Tu, Sa

Airports in Malta
Flight Departure Arrival Day
LH1925 17:40 15:05 Su, Mo, Fr, Sa
KM306 09:10 11:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KM308 15:40 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Norway
Flight Departure Arrival Day
LH2453 11:35 13:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2455 18:55 21:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2457 07:15 09:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
DY1156 14:50 10:25 Mo, Th, Fr

Airports in Austria
Graz
Flight Departure Arrival Day
LH2341 09:45 10:40 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2347 20:15 21:10 Su, We
Flight Departure Arrival Day
SM2930 08:00 08:25 Fr
Vienna
Flight Departure Arrival Day
OS115 17:40 18:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2325 09:05 10:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS117 19:50 20:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS103 13:45 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS111 06:30 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2329 13:15 14:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1679 19:20 18:50 We, Th

Airports in Poland
Flight Departure Arrival Day
LH1635 06:10 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1631 13:10 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Gdansk
Flight Departure Arrival Day
LH1647 06:15 07:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1643 13:10 14:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Krakow
Flight Departure Arrival Day
LH1625 16:35 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1623 13:20 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1627 06:00 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Poznan
Flight Departure Arrival Day
LH1641 06:05 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1637 13:10 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1605 13:15 14:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1617 06:00 07:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LO351 07:35 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1613 13:15 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LO353 17:10 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1611 09:10 10:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LO375 20:40 22:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Portugal
Faro
Flight Departure Arrival Day
LH1787 13:50 17:50 Su, Tu, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
X32847 18:05 23:15 Su, Tu, We
DE1573 18:15 23:15 Mo, Tu, Th
Porto
Flight Departure Arrival Day
LH1783 11:10 14:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1789 06:15 10:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Lisbon
Flight Departure Arrival Day
LH1781 06:15 10:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1779 14:20 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP554 15:05 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP552 19:30 23:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP558 08:40 12:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Romania
Flight Departure Arrival Day
LH1655 06:00 07:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1651 12:40 13:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
RO7313 19:55 08:00 We
Flight Departure Arrival Day
LH1669 14:05 14:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8321 14:05 14:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1673 06:05 06:50 Su, We, Sa
EN8323 06:05 06:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Sibiu
Flight Departure Arrival Day
LH1665 14:10 14:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1667 06:15 07:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1657 14:05 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1661 06:15 06:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1659 17:55 18:50 Mo, Tu, We, Th, Fr

Airports in Scotland
Flight Departure Arrival Day
LH2525 10:50 14:00 Tu, Th, Sa
EZY3263 14:10 17:25 Mo, We, Sa

Airports in Sweden
Flight Departure Arrival Day
LH2429 12:00 13:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2433 06:00 07:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2417 15:10 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2415 11:50 14:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2419 17:25 19:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2421 06:00 08:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2413 08:50 11:00 Tu, We, Th, Fr

Airports in Switzerland
Geneva
Flight Departure Arrival Day
LH2383 09:30 10:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2387 17:35 18:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2391 06:45 07:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2385 13:10 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2367 09:20 10:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2373 20:10 21:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2371 16:55 17:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2369 13:15 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1110 19:25 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Sa
LX1100 07:10 08:10 Su, Tu, We, Fr, Sa

Airports in Serbia
Flight Departure Arrival Day
LH1737 17:20 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Slovenia
Flight Departure Arrival Day
LH1697 13:10 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Spain
Flight Departure Arrival Day
VY1812 07:00 09:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1811 11:45 13:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1817 18:30 20:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY1816 18:15 20:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1819 07:40 09:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1809 09:20 11:20 Fr, Sa
LH1813 13:35 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1815 15:35 17:35 Mo, Tu, We
VY1824 10:10 13:40 Mo
Bilbao
Flight Departure Arrival Day
LH1831 07:35 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1825 11:30 13:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1829 18:40 20:50 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
Ibiza
Flight Departure Arrival Day
LH1847 16:00 19:25 Su, Mo, Sa
Flight Departure Arrival Day
DE1523 16:15 16:50 Su, Mo, Tu, We
X32239 17:55 23:25 Mo
DE1522 16:25 22:55 Fr
Madrid
Flight Departure Arrival Day
IB3190 08:55 11:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1807 07:15 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3192 16:40 19:15 Su, We, Th
LH1801 11:55 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1803 15:20 17:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1517 15:00 17:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1515 07:10 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3194 20:00 22:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Malaga
Flight Departure Arrival Day
LH1835 12:25 21:30 Su, Mo
LH1833 14:30 17:20 We
DE1025 19:35 12:45 Mo
Flight Departure Arrival Day
LH1795 08:55 20:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY3840 10:00 12:20 Su, Th, Fr, Sa
DE1131 21:10 23:15 Su, Mo, We, Th, Fr
EW1991 14:55 09:00 Su, Mo, Tu, We
EW1995 09:05 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Sa
LH1797 13:50 20:15 Su
EW1993 08:10 11:10 Tu, We, Th, Fr, Sa
EW1787 09:15 10:50 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
DE1509 09:05 11:10 Mo, We, Th
Flight Departure Arrival Day
LH1823 13:30 16:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
X32197 12:00 23:20 Th
DE1585 15:40 18:45 Su, Mo, Tu, Sa
DE1522 15:00 22:55 Fr
Flight Departure Arrival Day
LH1843 12:05 14:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Czech Republic
Prague
Flight Departure Arrival Day
LH1691 13:30 14:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1689 08:35 09:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1909 01:00 18:00 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa

Airports in Turkey
Ankara
Flight Departure Arrival Day
XQ714 15:10 10:10 Su, Mo, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
XQ130 10:00 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
FH1303 06:40 09:35 Su
XQ134 07:00 12:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5005 07:15 09:50 Fr
XQ132 15:35 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC5045 16:00 18:35 Th, Fr
PC5031 07:40 10:20 Mo, Th, Fr
DE747 11:30 13:45 Mo
TK3270 04:20 09:35 Th
Izmir
Flight Departure Arrival Day
XQ976 11:30 13:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
XQ986 04:15 06:05 Su, Mo, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
SZ121 03:20 06:05 Sa
Flight Departure Arrival Day
TK7738 10:15 12:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC1019 09:45 11:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC1021 13:45 15:30 Su
Flight Departure Arrival Day
TK1633 11:50 13:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1629 07:25 09:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1635 16:15 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1637 19:40 21:20 Su, Th
TK3270 04:20 09:35 Th

Airports in Hungary
Flight Departure Arrival Day
LH1675 08:40 10:00 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1677 13:25 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1679 17:30 18:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH773 05:55 05:20 Su
LH1683 06:00 07:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH1687 16:55 18:20 Su, Mo, We, Fr

Airports in Cyprus
Flight Departure Arrival Day
LH1769 15:50 18:30 Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Germany
Bremen
Flight Departure Arrival Day
LH2193 13:40 14:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2195 16:45 18:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2189 09:20 10:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2199 06:45 08:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2197 20:30 21:45 Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW4062 19:10 20:15 Mo, Tu, We, Th, Fr
EW4064 06:15 07:20 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LH2123 09:55 10:50 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2125 13:10 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EN8731 13:10 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2129 20:30 21:25 Mo, Tu, We, Th, Fr
EN8735 20:30 21:25 Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
EW9082 07:50 08:55 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2017 15:30 16:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2005 09:30 10:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2021 18:30 19:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2031 06:30 07:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2035 07:30 08:40 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2007 10:30 11:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2015 13:30 14:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2019 16:55 18:05 Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9092 18:15 20:00 We, Th
LH2001 08:30 09:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
EW9088 14:15 15:35 Mo, Tu, We, Th, Fr
LH2027 20:30 21:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
LH2013 12:30 13:40 Tu, We, Th, Fr
EW9084 15:00 12:15 Tu, We, Th
Flight Departure Arrival Day
LH122 21:15 22:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH114 17:15 18:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH094 07:15 08:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH118 19:15 20:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH100 10:15 11:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH096 08:15 09:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH106 13:15 14:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH104 12:15 13:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH110 15:15 16:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH098 09:15 10:10 Su, Mo, Tu, We, Th
LH112 16:15 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH120 20:15 21:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH116 18:15 19:10 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LH2101 17:25 18:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2091 08:45 09:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2097 12:55 14:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2107 06:20 07:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2103 19:55 21:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
XC2303 14:10 09:20 Tu
Flight Departure Arrival Day
LH1977 12:55 14:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1989 20:25 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1993 06:00 07:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1981 16:35 17:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1983 18:10 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1973 08:35 09:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2135 09:25 10:30 Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2141 20:30 21:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
LH2139 17:15 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2143 06:00 07:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH435 16:45 13:05 Tu
LH2273 16:30 14:45 Tu
LH1623 15:40 14:40 Tu
LH1813 16:30 15:35 Tu
LH2219 16:20 15:15 Tu
LH2027 22:50 21:40 Fr
Flight Departure Arrival Day
LH2179 13:20 14:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2183 06:00 07:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LH2145 9:35 10:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2153 6:15 07:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2149 17:20 18:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2147 13:15 14:15 Mo, Tu, We, Th, Fr
EN8295 17:00 14:40 We
LH1855 16:30 13:50 We
C32203 18:30 18:50 Fr
Sylt
Flight Departure Arrival Day
LH2185 10:05 22:25 Su

See also: Munich Airport - Departures
* Updated: 26.05.2023
** We don't guarantee the accuracy of flights information available from the service.