Zürich (ZRH) - Arrivals


Airports in Albania
Tirana
Flight Departure Arrival Day
LX1443 15:35 16:40 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Belgium
Flight Departure Arrival Day
LX781 14:55 16:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX787 09:55 11:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX789 20:15 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Bosnia
Flight Departure Arrival Day
LX1451 09:45 11:40 Su, Fr

Airports in Bulgaria
Sofia
Flight Departure Arrival Day
LX2531 15:10 16:30 Su, Tu

Airports in Denmark
Flight Departure Arrival Day
LX2567 15:00 21:30 Th
Flight Departure Arrival Day
LX1271 14:50 16:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1267 09:25 11:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1273 20:00 21:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1277 20:50 22:35 Su, Sa
SK609 16:05 17:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK601 08:00 09:40 Mo, Tu, We
LX1211 16:10 15:45 Mo, Tu

Airports in Estonia
Flight Departure Arrival Day
LX1319 14:10 16:05 Su, Tu, We, Th

Airports in Finland
Flight Departure Arrival Day
AY1511 07:55 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AY1513 16:30 18:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
2L7653 19:20 22:00 Sa

Airports in France
Flight Departure Arrival Day
XK718 15:25 13:05 Su, Tu, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX551 10:00 16:25 Su, Mo, Tu, Th
Flight Departure Arrival Day
LX581 14:45 16:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Nantes
Flight Departure Arrival Day
LX571 10:05 11:40 Mo, We, Fr
Nice
Flight Departure Arrival Day
LX569 14:45 16:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX565 07:00 09:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX561 19:55 20:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX563 09:00 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX633 09:50 11:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX639 15:00 16:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX645 20:35 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1114 08:10 09:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1614 13:25 14:40 Su, We, Sa
AF1414 21:20 22:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX647 07:35 08:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
AF1814 16:40 17:55 Mo, Tu, We, Th, Fr

Airports in Greece
Athens
Flight Departure Arrival Day
LX1843 06:35 08:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3850 08:30 10:20 Su, Mo, Tu, We, Th
LX1831 14:40 16:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1839 17:45 19:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
A3852 15:50 17:40 Mo, Th
Flight Departure Arrival Day
DE1235 11:30 13:30 Su, Th
GM801 21:00 22:55 We, Th, Sa
A3448 15:10 19:05 Su, Mo, We, Th, Sa
W22193 20:45 22:45 Th
Flight Departure Arrival Day
LX325 15:40 19:55 Fr
Kos
Flight Departure Arrival Day
DE1237 18:50 20:55 Mo
Rhodes
Flight Departure Arrival Day
DE1247 18:40 20:50 Th
A3482 16:00 18:10 Tu
W22195 20:00 22:10 Sa
GM803 20:00 22:15 Sa
Flight Departure Arrival Day
LX1851 10:30 12:00 Su, We, Fr, Sa
LX1853 15:35 17:00 Su, Mo, Tu, Th, Fr, Sa
A3534 07:20 08:45 Mo, We, Fr

Airports in Great Britain
Flight Departure Arrival Day
LX425 18:50 21:35 Su, Mo, Fr, Sa
LX421 08:40 11:30 Tu
Flight Departure Arrival Day
SI8500 10:35 13:55 Su, Sa
Jersey
Flight Departure Arrival Day
SI8500 09:50 13:55 Su
Flight Departure Arrival Day
BA8767 17:05 19:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
LX461 10:25 12:00 Tu, Th, Fr, Sa
LX465 18:40 20:15 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX467 20:10 21:25 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA8765 12:45 14:20 Tu, We, Th, Fr
LX451 09:00 10:35 Tu, We, Th, Fr
BA8763 07:55 09:30 Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
U22047 18:05 20:55 Su, Mo, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX391 08:45 11:45 Tu, Fr, Sa
LX381 18:45 21:40 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX325 17:10 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA720 19:40 22:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX327 18:40 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX333 13:45 16:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX339 20:05 22:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX317 08:40 11:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA718 17:05 19:55 Fr, Sa
LX319 12:05 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA716 15:30 17:30 Su, Mo, Tu
BA714 12:10 15:00 Su, Tu, We, Th
LX345 06:00 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
BA712 09:35 12:20 Mo, Tu, We, Th, Fr

Airports in Holland
Flight Departure Arrival Day
LX725 09:50 11:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1961 15:15 16:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1957 09:40 11:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1953 07:05 08:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX729 14:55 16:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX737 07:00 08:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1959 12:20 13:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX735 20:00 21:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1969 21:05 22:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KL1963 17:20 18:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LX5181 13:00 18:15 Tu

Airports in Ireland
Dublin
Flight Departure Arrival Day
LX401 12:40 15:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EI348 17:45 21:05 Su, Mo, Fr, Sa
LX407 08:00 11:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EI342 07:10 10:30 Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Iceland
Flight Departure Arrival Day
FI568 07:20 13:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
FI566 10:45 16:40 Th

Airports in Italy
Bari
Flight Departure Arrival Day
LX2517 20:30 22:30 We, Th, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX1671 10:20 16:25 Mo, Tu, Th, Fr
Flight Departure Arrival Day
LX1723 14:45 16:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1721 20:20 22:20 Su, Mo, We, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX93 09:00 10:40 Mo
Flight Departure Arrival Day
LX93 07:01 10:40 Mo, We
Flight Departure Arrival Day
AZ574 16:05 17:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr
AZ572 08:35 10:10 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1737 15:05 16:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1727 09:45 11:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1733 20:05 21:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Venice
Flight Departure Arrival Day
LX1663 14:50 16:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1661 09:45 10:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1665 19:05 21:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Croatia
Flight Departure Arrival Day
OU4466 12:50 14:55 Tu, Fr
Split
Flight Departure Arrival Day
OU462 11:05 13:00 Mo, We, Th, Fr, Sa
GM8621 20:35 22:10 Tu
OU4462 15:50 17:45 Sa
Zagreb
Flight Departure Arrival Day
OU460 09:15 10:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OU464 17:50 19:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Latvia
Riga
Flight Departure Arrival Day
PS471 14:30 09:50 Mo
BT291 12:05 13:35 Mo, Th, Fr

Airports in Lithuania
Flight Departure Arrival Day
LX2529 14:35 15:55 Su, We, Th

Airports in Luxembourg
Flight Departure Arrival Day
LX751 10:45 11:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX759 18:55 19:50 Su, Mo, Tu, We, Th
LX755 15:00 15:55 Fr

Airports in Malta
Flight Departure Arrival Day
KM490 14:20 16:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1791 09:30 12:00 Su

Airports in Macedonia
Ohrid
Flight Departure Arrival Day
GM639 08:35 20:50 Su, Mo, Tu, Fr
Skopje
Flight Departure Arrival Day
GM631 10:00 16:40 Su, Mo, We, Fr, Sa
GM633 19:15 20:55 Su, Fr

Airports in Norway
Flight Departure Arrival Day
LX1211 14:00 16:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1219 06:50 09:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK841 11:40 13:25 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Austria
Graz
Flight Departure Arrival Day
LX1513 10:55 12:10 Mo, Th, Fr, Sa
Vienna
Flight Departure Arrival Day
OS561 06:15 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS569 13:00 14:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS575 17:30 19:05 Th
OS565 18:35 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS567 20:00 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS555 09:35 11:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
KE567 18:30 17:55 Su, Mo
OS563 14:50 16:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
OS553 16:40 18:00 Mo, Tu, We, Th, Fr
OS551 08:45 10:05 Tu, We, Th, Fr

Airports in Poland
Flight Departure Arrival Day
LX1377 10:55 11:40 Mo, Fr, Sa
Gdansk
Flight Departure Arrival Day
LX1381 09:35 11:30 Su, Th, Fr
Krakow
Flight Departure Arrival Day
LX1371 09:45 11:50 Mo, Tu, Fr
Flight Departure Arrival Day
LO411 07:40 09:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1343 09:40 11:35 Tu, We, Th, Fr, Sa
LO419 17:00 19:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1353 19:50 21:45 Su, Mo, We, Th, Fr, Sa
LX1349 14:35 16:35 Mo, Tu, Fr

Airports in Portugal
Porto
Flight Departure Arrival Day
LX2065 19:30 22:55 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
LX2067 12:40 16:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2061 08:40 12:05 Su, We, Th, Fr, Sa
TP922 11:15 14:55 Su
LX2069 03:05 06:30 Su, Mo, Sa
Lisbon
Flight Departure Arrival Day
LX2085 15:25 19:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP932 08:45 12:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP926 13:35 17:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TP928 18:50 22:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2087 12:35 16:15 Su

Airports in Romania
Flight Departure Arrival Day
LX1885 16:10 17:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1889 20:35 21:55 Sa

Airports in Sweden
Flight Departure Arrival Day
LX1229 07:00 09:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1223 14:50 16:50 Mo, Tu, Fr
Flight Departure Arrival Day
LX1251 15:50 18:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1249 13:15 15:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1255 06:45 09:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
SK1605 17:35 18:40 Mo, Tu, We, Th, Fr
SK605 07:20 09:45 Tu, We, Th, Fr

Airports in Switzerland
Geneva
Flight Departure Arrival Day
LX2807 10:10 11:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2811 14:50 15:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2819 20:30 21:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2801 06:00 06:45 Su, Mo, Sa
LX2805 07:15 08:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2809 11:00 11:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Serbia
Flight Departure Arrival Day
JU372 12:25 14:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1419 20:05 21:45 Su, Mo, Fr, Sa
JU374 18:00 19:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
JU370 06:50 08:45 Sa

Airports in Slovenia
Flight Departure Arrival Day
LX2277 20:10 10:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Spain
Flight Departure Arrival Day
LX2175 15:05 15:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY1388 10:40 12:35 Mo, Tu
Flight Departure Arrival Day
LX1953 09:40 11:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1955 14:55 16:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY6246 07:10 08:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1957 20:05 21:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1951 06:15 07:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
VY6248 18:05 19:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Ibiza
Flight Departure Arrival Day
GM107 19:45 16:25 Mo, Tu, Fr
DE1869 19:00 20:55 Mo
W22157 19:40 21:40 Tu, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
EDW201 17:35 15:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Madrid
Flight Departure Arrival Day
LX2033 19:45 22:35 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
UX1675 07:55 10:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB8782 16:35 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3464 08:45 11:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3476 20:00 22:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
UX1671 14:55 17:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
IB3474 16:35 18:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Malaga
Flight Departure Arrival Day
LX2111 13:55 16:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2117 09:40 12:15 Su
LX2115 16:05 18:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2119 18:20 22:45 Su
Flight Departure Arrival Day
GM101 14:10 16:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW6836 08:15 10:20 Su, Mo, Tu, Fr, Sa
DE1163 15:00 10:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2153 09:35 11:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
W22181 14:10 16:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EDW245 11:20 13:10 Su
LX2159 12:50 14:50 Su, Mo, Fr, Sa
LX2151 18:15 20:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EDW247 19:40 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2149 14:30 12:45 Su
LX2157 15:00 16:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2155 20:05 21:55 Su, Mo, Fr, Sa
VY8348 11:10 12:05 Mo, Th, Fr
EDW1247 15:05 17:05 Mo
Flight Departure Arrival Day
LX2147 07:00 09:05 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2143 14:55 17:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2141 12:40 14:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Czech Republic
Prague
Flight Departure Arrival Day
LX1485 09:55 11:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1487 14:55 16:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1499 19:50 21:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Turkey
Ankara
Flight Departure Arrival Day
XQ732 04:10 06:35 Th
Flight Departure Arrival Day
XQ120 14:55 17:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
2L361 11:30 14:00 Su
XQ124 06:10 08:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EDW177 11:15 14:00 Su, Mo, Th, Sa
TK5614 15:10 17:35 Su, Mo, Tu, We, Fr, Sa
XQ122 07:40 18:30 Su, Mo, We, Th, Sa
PC5851 06:00 08:55 Mo
CAI1221 15:30 18:00 Tu
CAI3221 15:30 18:00 Th
Izmir
Flight Departure Arrival Day
XQ960 07:30 09:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
PC947 08:20 10:30 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
PC949 12:45 14:55 Su, Mo, Tu
Flight Departure Arrival Day
TK6229 05:30 12:25 Su
TK1907 08:10 10:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1913 11:55 13:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1909 16:00 17:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK1911 20:15 22:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
TK6329 16:50 07:35 We
TK6333 00:20 07:15 Fr, Sa

Airports in Hungary
Flight Departure Arrival Day
LX2251 09:40 11:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2255 14:40 16:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX2259 19:50 21:25 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Airports in Cyprus
Flight Departure Arrival Day
DE1473 19:35 22:35 We, Sa

Airports in Germany
Flight Departure Arrival Day
LX919 19:00 12:05 Mo, Tu, We, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX1017 09:40 10:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9762 06:50 08:05 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1027 19:55 21:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW9776 13:55 14:20 Mo, Tu, We, Th
EW9766 17:15 19:45 Mo, Tu, We, Th, Fr
LX1019 14:40 15:55 Mo, Tu, Th
Flight Departure Arrival Day
LH1190 13:00 13:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1182 06:40 07:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1198 18:20 19:15 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1186 09:40 10:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1196 16:25 17:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1192 20:50 21:50 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH1184 07:45 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX1051 10:45 11:10 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1055 21:10 21:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1057 15:55 16:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1059 20:05 20:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7760 07:35 08:00 Su, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW7764 19:30 19:55 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX829 20:10 21:25 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
EW762 18:35 19:40 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
EW764 07:15 08:25 Tu, We, Th, Fr
EW768 15:05 16:15 Tu
Munich
Flight Departure Arrival Day
LH2374 21:00 21:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2372 18:40 19:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2370 15:55 16:20 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2366 07:45 08:40 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2368 11:45 12:35 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LH2376 09:05 10:00 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Flight Departure Arrival Day
LX461 13:15 11:20 Sa
LX325 21:30 19:55 Su, Sa
LX1165 11:00 11:45 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
LX1169 14:55 15:55 Su, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Sylt
Flight Departure Arrival Day
LX2571 18:20 21:15 Su, Fr, Sa

See also: Zürich Airport - Departures
* Updated: 30.09.2022
** We don't guarantee the accuracy of flights information available from the service.